Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och det enda organ i kommunen som väljs direkt av medborgarna.

Kommunfullmäktige i Åstorp har 31 ledamöter. Kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och viktiga ekonomiska frågor så som budget, skatt och årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet och val av ledamöter i styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges mandatperiod sträcker sig från den 15 oktober 2022 till den 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i varje månad kl. 18:30 i Kulturhuset Björnen om ingen annan särskild lokal har angivits på kallelsen. Sammanträdena är offentliga och direktsänds på Åstorps kommuns officiella Youtube-kanal.

Du kan ta del av kallelser, handlingar samt protokoll till kommunfullmäktige på medborgarkontoret i Åstorp samt digitalt.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Under mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen genom en koalition mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Koalitionen innehar 18 mandat av totalt 31 mandat i kommunfullmäktige.

Du hittar vilka som sitter i kommunfullmäktige i vårt förtroendemannaregister.

Mandat i kommunfullmäktige efter valet 2022

Politiskt parti

Mandat

Centerpartiet

1

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1

Moderata samlingspartiet

7

Socialdemokraterna

10

Sverigedemokraterna

10

Samtliga partier

31

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt