Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Åstorps kommuns rådgivande organ.

De rådgivande organen är brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Här kan du läsa mer om dem.

Åstorps lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) är valda av kommunstyrelsen. Rådet finns till för att finna praktiska lösningar och partners för att vara en preventiv del av det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medlemmar BRÅ

Namn

Parti/befattning

Peter Lindberg

Sverigedemokraterna

Roger Nielsen

Moderaterna

Bitten Mårtensson

Socialdemokraterna

Jonas Jönsson

Kommunchef

Annika Hoppe

Förvaltningschef bildningsförvaltningen

Amelie Wangklev

Kommunpolis

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samråd och information mellan Åstorps kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Pensionärsrådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom rådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser. Rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Ledamöter i pensionärsrådet

Ledamot

Representerar

Peter Lindberg

Utsedd av kommunstyrelsen

Bitten Mårtensson

Utsedd av kommunstyrelsen

Wiveca Andreassson

Utsedd av kommunstyrelsen

Bo Rosenqvist

PRO Åstorp

Kennerth Frick

PRO Åstorp

Jan Nilsson

PRO Kvidinge

Tore Håkansson

PRO Kvidinge

Anita Qvist

SPF

Catarina Göransson Malmgren

SPF

Gull-Britt Svensson

SKPF Klinten


Sammanträdesplan 2024

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets beredningsgrupp

28 mars29 februari
13 juni16 maj
26 september5 september
19 december21 november

Ungdomsrådet består av en grupp ungdomar från årskurs 6 upp till gymnasiet. Rådet bildar länken mellan kommunens politiker och ungdomar. De träffas en gång i månaden med syfte att göra ungdomarna hörda, sedda och prioriterade av politikerna. De är ett råd av ungdomar för ungdomar.

Rådets uppgift är att fungera som ett forum för ungdomar och diskutera frågor som rör dem för att sedan ge feedback och råd till kommunens politiker och tjänstemän. De ger ungdomarna en möjlighet att uttrycka sin åsikt för att förbättra förutsättningarna för unga i Åstorp.

Rådet träffas en gång i månaden för att diskutera frågor och planera aktiviteter och evenemang för att få ungdomar att umgås med varandra. Efter varje möte publiceras minnesanteckningar, så du kan hålla dig uppdaterad om vad rådet jobbar med och vilka aktiviteter som du kan vänta dig.

Med hjälp av politiker och kommunens kultur- och fritidsförvaltningen kommer rådet försöka göra Åstorp bättre.

Ungdomsrådet medlemmar

Namn

Abdullatif Alawis (ordförande)
Lukas Palm (sekreterare)
Moa Persson
Elissa Yasin
Adam Sulajman Idris
Ahmed Forat Jumaah
Lukaz Alm
Amilia Skarhammar
Viola Malmström

Kontakt: ungdomsrad@skola.astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2023-11-27

Kontakt