Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Åstorps kommuns rådgivande organ.

De rådgivande organen är brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Här kan du läsa mer om dem.

Åstorps lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) är valda av kommunstyrelsen. Rådet finns till för att finna praktiska lösningar och partners för att vara en preventiv del av det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medlemmar BRÅ

Namn

Parti/befattning

Ronny Sandberg

Socialdemokraterna

Roger Nielsen

Moderaterna

Harri Rosqvist

Sverigedemokraterna

Bertil Wemmert

Centerpartiet

Jonas Jönsson

Kommunchef

Annika Hoppe

Förvaltningschef bildningsförvaltningen

Amelie Wangklev

Kommunpolis


 

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samråd och information mellan Åstorps kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Pensionärsrådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom rådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser. Rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Ledamöter i pensionärsrådet

Ledamot

Representerar

Ronny Sandberg

Utsedd av kommunstyrelsen

Rolf Lundqvist

Utsedd av kommunstyrelsen

Wiveca Andreassson

Utsedd av kommunstyrelsen

Bo Rosenqvist

PRO Åstorp

Anita Rönnholm Lundqvist

PRO Åstorp

Jan Nilsson

PRO Kvidinge

Anita Qvist

SPF Klinten

Catarina Göransson Malmgren

SPF Klinten

Gull-Britt Svensson

SKPF


Sammanträdesplan 2022

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets beredningsgrupp

15 april

18 februari (extrainsatt)

10 juni

11 mars

9 september

6 maj

9 december

26 augusti


25 november

Ungdomsrådet är ett forum där ungdomarna får möjlighet att påverka politiska beslut och föra fram sina åsikter i olika frågor som gör livet bättre för sig själva och andra ungdomar i kommunen. Det kan till exempel vara frågor som rör fritid, utemiljö, skola och trygghet.

Rådet består av engagerade ungdomar och representanter alla skolor i kommunen, från årskurs 6 till 9. Vi träffas en gång i månaden och på våra möten fikar och pratar vi om hur unga har det i kommunen, och vad som kan göras för att det ska bli ännu bättre.

Kontakt: ungdomsrad@astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-16

Kontakt