Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att minska antalet ledamöter till 11 och lika många ersättare. Beslutet är överklagat och kan verkställas först efter det har vunnit laga kraft.

Arbetet i styrelsen får en särskild politisk betydelse eftersom det är möjligt att få en överblick över den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder den kommunala och ekonomiska förvaltningen, verkställer fullmäktiges beslut, bereder fullmäktiges ärenden och yttrar sig i samhällsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad.


Frågestund i kommunstyrelsen - INSTÄLLT

På grund av Coronaviruset är frågestunden för allmänheten i kommunstyrelsen inställd tillsvidare, istället har allmänhet möjlighet att ställa frågor skriftligt. När kallelsen publicerats på hemsidan kan allmänheten skicka in frågor till kommunstyrelsen på den adress som finns angiven i kallelsen. Samtliga frågor tas upp på sammanträdet och skriftligt svar skickas därefter till frågeställaren.

Icke tjänstgörande ersättare uppmanas att inte delta på sammanträdet för att minska risk för smittospridning.


Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Förtroendevald

Parti

Funktion

Ronny Sandberg

S

Ordförande

Richard Ridwall

S

1:e vice ordförande

Roger Nielsen

M

2:e vice ordförande

Vakant (ej ersättningsbar)

-

Ledamot

Anton Holmberg

SD

Ledamot

Paul Ericsson

M

Ledamot

Tina Christensen

S

Ledamot

Vakant (ej ersättningsbar)


Ledamot

Åsa Holmén

L

Ledamot

Rolf Lundqvist

SD

Ledamot

Vakant (ej ersättningsbar)


Ledamot

Nils-Göran Nilsson

KD

Ledamot

Jan Hennicks

-

Ledamot

Othman Al Tawalbeh

S

Ersättare

Peter Lindberg

SD

Ersättare

Martin Sjöström

M

Ersättare

Lennart Fredriksson

S

Ersättare

Jan Karlsson

M

Ersättare

Vakant (ej ersättningsbar)


Ersättare

Mikael Mårtensson

S

Ersättare

Annica Vink

C

Ersättare

Mattias Jonsäter

L

Ersättare

Vakant (ej ersättningsbar)


Ersättare

Johan Berqvist

V

Ersättare

Lena Svensson

M

Ersättare

Vakant (ej ersättningsbar)


Ersättare

Kontakt

Senast ändrad • 2022-01-05