Destination Söderåsen

Destination Söderåsen är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv för att utveckla Söderåsen som en attraktiv och hållbar turistattraktion.

Förutom de fyra kommunerna är även Söderåsens nationalpark och flera lokala föreningar och företag med i projektet.

Projekt ska leda till att Söderåsen blir en utvecklad turistdestination. Vi vill att fler ska få upp ögonen för vårt fantastiska område. Vi vill även få fler besökare under en längre tid på året och locka besökare till många platser runt om åsen.

En av nyckeldelarna i projektet är att arbeta med utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Det kommer även att ske en gemensam marknadsföring som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. Utöver det kommer även samverkan vara ett fokusområde.

Destination Söderåsen är ett Leaderprojektet som pågår till 2021. Projektet finansieras delvis genom bidrag.

bild
Senast ändrad • 2022-12-29

Kontakt