Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Har du behov av färdtjänst ansöker du om detta hos Skånetrafiken.

När Skånetrafiken har fått in ansökan utreder en handläggare rätten till färdtjänst utifrån Lag om färdtjänst. Handläggaren på Skånetrafiken kontaktar dig när din ansökan ska behandlas.

När Skånetrafiken fattat beslut om färdtjänst skickas beslutet hem till dig. Har du frågor kring beslutet kontaktar du Skånetrafiken.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt