Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Har du behov av färdtjänst ansöker du om detta hos Skånetrafiken.

När Skånetrafiken har fått in ansökan utreder en handläggare rätten till färdtjänst utifrån Lag om färdtjänst. Handläggaren på Skånetrafiken kontaktar dig när din ansökan ska behandlas.

När Skånetrafiken fattat beslut om färdtjänst skickas beslutet hem till dig. Har du frågor kring beslutet kontaktar du Skånetrafiken.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt