Vård- och omsorgsboenden, korttidsboende och annat stöd

Åstorps kommun erbjuder inom äldreomsorgen olika typer av boenden och stöd utifrån ditt behov. Vård- och omsorgsboenden, korttidsboende, växelvård och avlastning söker du hos kommunens biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboenden

I Åstorps kommun finns vård- och omsorgsboenden i form av vårdboende och demensboende. För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnadsbehov som sträcker sig över en stor del av dygnet. Behovet ska inte kunna tillgodoses i hemmet trots omfattande insatser från tex hemtjänsten.

Astern har 36 lägenheter fördelat på tre våningar. Lägenheterna är mellan 32 - 42 kvadratmeter och har ett rum med pentry och toalett med dusch. På Astern finns gemensamma kök, matrum och möjlighet att sitta ute på balkong eller i trädgården. Hela boendet är anpassat för omsorgstagare med demenssjukdom. På Astern finns personal dygnet runt. Astern ligger på Storgatan 27 i centrala Åstorp.

Vidåsen har 44 platser fördelat på två våningsplan. Lägenheterna är mellan 29 - 42 kvadratmeter och har ett rum med pentry och toalett med dusch. På Vidåsen finns gemensamma kök, matrum och möjlighet att sitta utomhus. Boendet är anpassat för omsorgstagare med somatiskt vårdbehov. På Vidåsen finns personal dygnet runt. Vidåsen ligger på Hemgatan 9 i Åstorp.

Korttidsboende

För att beviljas korttidsboende ska du ha ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Behovet ska inte kunna tillgodoses i hemmet med tex hemtjänst. Korttidsboende beviljas under en begränsad period.

Växelvård

Växelvård är en insats som beviljas i avlastande syfte för sammanboende. För att beviljas växelvård ska den enskilda ha ett omfattande omvårdnadsbehov. Insatsen ges enligt ett återkommande schema där du delvis vistas hemma och delvis på boende.

Avlastning

Avlastning är en insats som beviljas i avlastande syfte för sammanboende. För att beviljas avlastning ska den enskilda ha ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlastning ges vid enstaka tillfällen när hemvårdsinsatser bedöms vara otillräckliga.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-01

Kontakt