Stöd till föräldrar med familjehemsplacerade barn

Föräldrar som har barn som är placerade i femiljahem kan få stöd av föräldrasekreterare i Åstorps kommun.

Föräldrasekreterare är ett stöd till föräldrar med familjehemsplacerade barn. Arbetet sker i ett nära samarbete med förälder och socialsekreterare, där föräldrasekreteraren utgör en del i arbetet kring det placerade barnet tillsammans med föräldern, socialsekreterare och familjehemsföräldrar, det sk tredelade föräldraskapet.

Föräldrasekreteraren arbetar för att öka känslan av delaktighet hos föräldern och trygghet att vara en förälder på avstånd under tiden som barnet är familjehemsplacerat.

Föräldrasekreteraren kan hjälpa till med att:

 • Ge information om barnets rättigheter och ursprungsföräldrarnas rättigheter och ansvar.
 • Hjälpa ursprungsföräldern att tolka innehållet av utredningar och andra dokument så som exempelvis vårdplan, genomförandeplan, domar och umgängesplan som rör placeringen.
 • Vara ett stöd till ursprungsföräldern inför/under/efter möten utifrån placeringen tex med ansvarig socialsekreterare eller vid SIP-möten.
 • Vara ett krisstöd i placeringssituationen.
 • Förebygga frustration genom ökat informationsflöde och känslan av delaktighet hos ursprungsföräldern.
 • Prata om barnets behov, barnperspektiv och barns delaktighet.
 • Förebygga missförstånd och konflikt utifrån barnets behov.
 • Förstärka positiv förändring.
 • Uppmuntra kommunikation mellan ursprungsförälder och familjehemsförälder samt lyfta det tredelade föräldraskapet.
 • Vara ett samtalsstöd generellt som hjälper ursprungsföräldern framåt för att vara förälder på avstånd.
 • Vara ett stöd till ursprungsföräldern i umgängesplanering tillsammans med socialsekreterare.
 • Arbeta med stödjande samtal gällande umgänge tillsammans med ursprungsförälder.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-06-14

Kontakt