Familjerätt och föräldraskap

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner

Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Familjerätten ska arbeta för att barn och föräldrar ska få stöd och hjälp i familjerättsliga frågor med barnets bästa som utgångspunkt.

Exempelvis vid separationer och skilsmässor är det inte ovanligt att föräldrar har svårt att samarbeta och göra överenskommelser gällande barnet. För barnets delär det viktigt att föräldrarna får stöd och hjälp att själva hitta lösningar för vad som är bäst för barnet.

Familjerätten i Åstorps kommun drivs i samarbete med Helsingborgs kommun. Det innebär att en stor del av handläggningen av familjerättsliga frågor sker i Helsingborg, men det finns möjlighet att träffa handläggare i Åstorp.

Fastställande av faderskap sköts fortsatt av Åstorps kommun.

Kontakt

 • Familjerätten

  Familjerätten i Helsingborg

  042-10 36 00

  Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.
  Onsdag klockan 15:00-17:00

  Rådgivning om faderskap/föräldraskap
  Tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt