Förskola

Det finns 17 kommunala förskolor och två fristående förskolor i Åstorps kommun.

I de kommunala förskolorna finns det cirka 900 barn. Du kan ansöka om förskoleplats tidigast sex månadern innan behovet uppstår. Barnet ska vid placeringstillfället ha fyllt ett år.

Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen att anordna.

Rätt att välja förskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Vårdnadshavares önskemål, kötid, syskons placering, bostadsläge och gruppsammansättning är faktorer som avgör erbjudande om förskoleplats.

Om flera barn konkurrerar om samma plats och ansökan inkommit samtidigt är åldern avgörande. Äldre förskolebarn går före yngre.

Avgifter inom förskola och fritidshem

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomst och barnens vistelsetid. Det ynsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2. Vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Avgifter förskola/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

3%

1478 kronor

Barn 2

2%

986 kronor

Barn 3

1%

493 kronor


Avgifter fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

2%

986 kronor

Barn 2

1%

493 kronor

Barn 3

1%

493 kronor

Senast ändrad • 2020-08-19