Förskola

Det finns 18 kommunala förskolor och två fristående förskolor i Åstorps kommun.

I de kommunala förskolorna finns det cirka 900 barn. Du kan ansöka om förskoleplats tidigast sex månader innan behovet uppstår. Barnet ska vid placeringstillfället ha fyllt ett år.

Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen att anordna.

Rätt att välja förskola

Åstorps kommun är indelad i olika upptagningsområden. Vårdnadshavares önskemål, kötid, syskons placering, bostadsläge och gruppsammansättning är faktorer som avgör erbjudande om förskoleplats.

Om flera barn konkurrerar om samma plats och ansökan inkommit samtidigt är åldern avgörande. Äldre förskolebarn går före yngre.

Avgifter inom förskola och fritidshem

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomst och barnens vistelsetid. Det ynsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2. Vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Avgifter förskola/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

2% för vistelsetid upp till 25 timmar
3% för vistelsetid 25 timmar och uppåt

1572 kronor

Barn 2

1% för vistelsetid upp till 25 timmar
2% för vistelsetid 25 timmar och uppåt

1048 kronor

Barn 3

1% av inkomsten

524 kronor


Avgifter fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

2% av inkomsten

1048 kronor

Barn 2

1% av inkomsten

524 kronor

Barn 3

1% av inkomsten

524 kronor

Senast ändrad • 2022-08-04

Kontakt