Kommunens aktivitetsansvar

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) riktar sig till dig som är 16-20 år och som inte påbörjat eller hoppat av gymnasiet eller till dig som gått klart gymnasiet utan ett examensbevis.

KAA riktar sig till dig som är 16-20 år och inte har någon sysselsättning.

Första steget, för dig som inte har någon sysselsättning, är ett individuellt samtal där vi hjälper dig vidare i dina funderingar om din framtid. Vi erbjuder dig praktik och studier eller lotsar dig vidare till andra aktörer.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-15

Kontakt