Gymnasieskola

Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett samverkansavtal med fritt sök.

För vägledning och information inför gymnasievalet kan du prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

KAA - kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

KAA riktar sig till dig som är 16-20 år och inte har någon sysselsättning.

Första steget, för dig som inte har någon sysselsättning, är ett individuellt samtal där vi hjälper dig vidare i dina funderingar om din framtid. Vi erbjuder dig praktik och studier eller lotsar dig vidare till andra aktörer.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-09-06