Försäkring

Åstorps kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan om du behöver använda försäkringen. Spara alla kvitton. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras skriftligt till Svedea och finns för nedladdning på deras hemsida. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-08-21

Kontakt