Försäkring

Åstorps kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Om du behöver använda försäkringen

Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara alla kvitton. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras skriftligt till Svedea och finns för nedladdning på deras hemsida. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2020-11-26