Skolskjuts

Kommunen anordnar skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola när det är långt avstånd mellan hemmet och skolan.

Med skolskjuts avses transport av elev i förskoleklass och grundskola i direkt anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjutsverksamheten i Åstorps kommun bedrivs med Skolbussar.

Enligt Skollagen är kommunen, om det behövs, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola. Rätten till skolskjuts är i Åstorp reglerat utifrån boendeområden som bedömts vara berättigade till skolskjuts.

Vill du veta om du har rätt till skolskjuts? Kolla på vår karta nedan.

Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och fritidshem, resor till simhall, studiebesök, teaterbesök med mera eller skjuts till och från lokaler för undervisning i slöjd, idrott med mera.

Skolbusshållplatserna är permanenta hållplatser. Eleverna måste ta sig till den skolbusshållplats där skolbuss hämtar och lämnar barnen. Var dessa uppsamlingsplatser exakt är belägna kan ses på kartan nedan.

Här hittar du information om vilka hållplatser och tider skolskjutsen går under läsåret 2023/2024.

x = bussen stannar vid denna hållplats.

I = bussen stannar inte vid denna hållplats

På vissa skolor finns två tabeller med samma rubrik, detta beror på att det är olika bussar som kör olika rutter och alltså stannar på olika hållplatser.

Tidtabell skolskjuts Nyvångs skola

Till Nyvångs skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Björnekullaskolan

07.52

Ormastorpsgatan

x

Åstorp Dala

x

Nyvång kuren

08.05

Från Nyvångs skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag

Måndag

Nyvångs skola

13.20

14.15

15.15

Snuggarp

x

x

x

Björnekullaskolan

13.40

14.35

15.35

Från Nyvångs skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag

Måndag

Nyvångs skola

13.20

14.15

15.15

Västergård

x

x

x

Ormastorps gård

x

x

x

Björnekullaskolan

13.30

14.25

15.25

 

Tidtabell skolskjuts Kvidinge skola

Till Kvidinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Maglaby

07.15

Mårtenstorp

x

Körslättsvägen (fd. Forsgård)

x

Knutstorp

07.20

Avfart Klippan

x

Västra Sönnarslövs kapell

x

Östra Storgatan (bilverkstaden)

x

Korsningen östra Storgatan/Ringvägen (fd. Korsvägen)

x

Korsningen södra Järnvägsgatan (fd. banken)

x

Kvidinge skola

07.40

Till Kvidinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Fridslätts

07.00

Sånna (Björkmansväg)

x

Syllstorp (häcken)

x

Rönndalen

x

Källåkra

x

Vallaröd

x

Kärreberga busshållplats

x

Åsen

x

Kärreberga backe

x

Kvidinge skola

07.40

Från Kvidinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag*

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag**

Kvidinge skola

13.10

14.10

15.10

Västra Sönnarslövs kapell

x

x

x

Maglaby

x

x

x

Mårtenstorp

x

x

x

Forsgård

x

x

x

Västra Sönnarslöv

x

x

x

Knutstorp

x

x

x

Tomasdal

x

x

x

Avfart Klippan

x

x

x

Kärreberga busshållplats

x

x

x

Åsen

x

x

x

Kärreberga backe

x

x

x

Rörspjäll

13.40

14.40

15.40

*Skolskjutsen från Kvidinge skola måndag - fredag klockan 14.10 samkörs, så det är en buss som går 14.10 från Kvidinge skola måndagar till fredagar.

**Skolbussen från Kvidinge skola klockan 15.10 på onsdagar och torsdagar samkörs, det innebär att det enbart går en buss vid denna tid.

Från Kvidinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag*

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag**

Kvidinge skola

13.10

14.10

15.10

Fridslätts

x

x

x

Sånnagården

x

x

x

Sånna (Björkmansvägen)

x

x

x

Syllstorp (häcken)

x

x

x

Syllstorp

x

x

x

Rönndalen

x

x

x

Tranarp, vägkorsning

x

x

x

Tranarp

x

x

x

Källåkra

x

x

x

Vallaröd

x

x

x

Gula huset

x

x

x

Hedbo

x

x

x

Sellaberg

x

x

x

Danneborg

13.40

14.40

x

*Skolskjutsen från Kvidinge skola måndag - fredag klockan 14.10 samkörs, så det är en buss som går 14.10 från Kvidinge skola måndagar till fredagar.

**Skolbussen från Kvidinge skola klockan 15.10 på onsdagar och torsdagar samkörs, det innebär att det enbart går en buss vid denna tid.

Tidtabell skolskjuts Hyllinge skola

Till Hyllinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag

Björnekullaskolan

07.52

07.52

Ormastorpsgatan

x

I

Åstorp Dala

x

I

Nyvång kuren

08.10*

08.05*

Ormastorpsgården

I

x

Kölegården

I

x

Hyllingevägen (Broby Hale)

I

x

Västra Broby (Brohaga)

I

x

Hyllinge skola

08.20

08.20

 

Från Hyllinge skola

Hållplats

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag

Måndag - Fredag

Måndag, torsdag, fredag

Måndag

Hyllinge skola

13.40

14.10

15.10

16.00

17.00

Ormastorpsgården

x

x

x

x

x

Kölegården

x

x

x

x

x

Hyllingevägen (Broby Hale)

x

x

x

x

x

Västra Broby (Brohaga)

x

x

x

x

x

Nyvång Kuren

x

x

x

x

x

Åstorp Dala

x

x

x

x

x

Ormastorpsvägen

x

x

x

x

x

Björnekullaskulla

14.10

14.40

15.40

16.30

17.30

 

Tidtabell skolskjuts Björnekullaskolan

Till Björnekullaskolan

Hållplats

Måndag - Fredag

Fridslätts

07.00

Sånna (Björkmansväg)

x

Syllstorp (häcken)

x

Syllstorp

x

Rönndalen

x

Källåkra

x

Vallaröd

x

Kärreberga busshållplats

x

Kvidinge skola

07.40

Björnekullaskolan

07.55

 

Till Björnekullaskolan

Hållplats

Måndag - Fredag

Maglaby

07.15

Mårtenstorp

x

Körslättsvägen (fd Forsgård)

x

Knutstorp

x

Avfart Klippan

x

Västra Sönnarslövs kapell

x

Östra Storgatan (bilverkstaden)

x

Korsningen östra Storgatan/Ringvägen (fd. Korsvägen)

x

Korsningen södra Järnvägsgatan (fd. banken)

x

Kvidinge skola

07.40

Björnekullaskolan

07.55

 

Från Björnekullaskolan

Hållplats

Måndag - Fredag

Tisdag, torsdag, fredag

Björnekullaskolan

14.50

15.45

Kvidinge skola

15.10

16.05

Fridslätts

x

x

Sånna (Björkmansvägen)

x

x

Syllstorp (häcken)

x

x

Syllstorp

x

x

Rönndalen

x

x

Källåkra

x

x

Vallaröd

x

x

Kärrebärga busshållplats

x

x

Åsen

x

x

Kärrebergabacken

15.20

16.25

 

Från Björnekullaskolan

Hållplats

Måndag - Fredag

Tisdag, torsdag, fredag

Björnekullaskolan

14.50

15.45

Kärreberga busshållplats

x

x

Åsen

x

x

Kärreberga backe

x

x

Rörspjäll

x

x

Kvidinge

x

x

Maglaby

x

x

Mårtenstorp

x

x

Västra Sönnarslöv K:a

x

x

Knutstorp

x

x

Tomasdal

x

x

Avfart Klippan

x

x

Lindbergs Bilverkstad

x

x

Västra Sönnarslöv Kapell

15.20

16.15

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-02

Kontakt