Skolskjuts

Kommunen anordnar skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola när det är långt avstånd mellan hemmet och skolan.

Med skolskjuts avses transport av elev i förskoleklass och grundskola i direkt anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjutsverksamheten i Åstorps kommun bedrivs med Skolbussar.

Enligt Skollagen är kommunen, om det behövs, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola. Rätten till skolskjuts är i Åstorp reglerat utifrån boendeområden som bedömts vara berättigade till skolskjuts.

Vill du veta om du har rätt till skolskjuts? Kolla på vår karta nedan.

Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och fritidshem, resor till simhall, studiebesök, teaterbesök med mera eller skjuts till och från lokaler för undervisning i slöjd, idrott med mera.

Skolbusshållplatserna är permanenta hållplatser. Eleverna måste ta sig till den skolbusshållplats där skolbuss hämtar och lämnar barnen. Var dessa uppsamlingsplatser exakt är belägna kan ses på kartan nedan.

Tidtabeller för höstens skolskjuts publiceras i augusti.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-06-17

Kontakt