Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

PRAO - praktisk arbetslivsorientering

PRAO är en del i den värdeskapande undervisningen där eleverna bland annat får stärkt motivation, ökat självförtroende samt möjlighet att interagera med omvärlden. 

PRAO är värdefullt för samverkan mellan skola och arbetsliv, och bidrar med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom PRAO får eleverna erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Eleverna ges möjlighet att se koppling mellan skolan och arbetsliv för att på så sätt uppleva hur teoretiska kunskaper omsätts till praktiskt arbete.

Syftet med PRAO är att eleverna ska få en bred kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

Praoperioder

I Åstorp har vi valt att dela upp praoperioden på två veckor under vårterminen i årskurs 8.

Period 1 (vecka 11, 12 och 13) alla elever väljer en praoplats i en kommunal verksamhet.

Period 2 (vecka 19, 21 och 22) eleverna uppmuntras att på egen hand anordna praoplats, alternativt välja en praoplats som finns i vårt gemensamma praoverktyg som du hittar nedan:

Elever på Hyllinge skola har prao vecka 11 och vecka 19.

Elever på Björnekullaskolan har prao vecka 12, vecka 13, vecka 21 och vecka 22.

Genom att ha PRAO inom både kommunal och privat verksamhet får eleverna möjlighet att ta del av hur olika verksamheter styrs och organiseras vilket kan bidra till en ännu mer breddad syn av arbetslivet.

Du som vårdnadshavare kommer att få information om var ditt barn har PRAO samt praktisk information i god tid inför PRAO. Tveka inte höra av er om ni har frågor och funderingar kring PRAO. 

Vi ser fram mot en härlig praoperiod där eleverna får prova sina kunskaper, relatera till sig själva, agera utefter intresse och orientera sig på arbetsmarknaden!

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-18

Kontakt