PRAO - praktisk arbetslivsorientering

PRAO är en del i den värdeskapande undervisningen där eleverna bland annat får stärkt motivation, ökat självförtroende samt möjlighet att interagera med omvärlden. 

PRAO är värdefullt för samverkan mellan skola och arbetsliv, och bidrar med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom PRAO får eleverna erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Eleverna ges möjlighet att se koppling mellan skolan och arbetsliv för att på så sätt uppleva hur teoretiska kunskaper omsätts till praktiskt arbete.

Syftet med PRAO är att eleverna ska få en bred kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

Praoperioder

I Åstorp har vi valt att dela upp praoperioden på två veckor under vårterminen i årskurs 8.

Elever på Hyllinge skola har prao vecka 15 och 22.

Elever på Björnekullaskolan har prao vecka 11, 12, 17 och 20.

Period 1

Praoperiod 1 är vecka 11,12 och 15. Alla elever ordnar en plats på egen hand. Det kommer endast finnas ett fåtal platser i praoverktyget. samverka.nu, primärt från privata sektorn.

Period 2

Praoperiod 2 är vecka 17,20 och 22. Alla elever väljer en praoplats i Åstorps kommunala verksamheter. Platserna kommer publiceras i praoverktyget samverka.nu

Genom att ha PRAO inom både kommunal och privat verksamhet får eleverna möjlighet att ta del av hur olika verksamheter styrs och organiseras vilket kan bidra till en ännu mer breddad syn av arbetslivet.

Du som vårdnadshavare kommer att få information om var ditt barn har PRAO samt praktisk information i god tid inför PRAO. Tveka inte höra av er om ni har frågor och funderingar kring PRAO. 

Vi ser fram mot en härlig praoperiod där eleverna får prova sina kunskaper, relatera till sig själva, agera utefter intresse och orientera sig på arbetsmarknaden!

Är du företagare i Åstorps kommun?

Träffa dina framtida medarbetare genom att öppna upp för PRAO. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är då viktigt att de blivit inspirerade av näringslivet för att se vad som finns att välja på. 

Du som företagare kan när som helst registrera er som arbetsplats i vårt gemensamma praoverkyg samverka.nu.

Behöver ni stöd eller tips om lämpliga arbetsuppgifter för kommande praoelever, kontakta då:

Karolina af Kleen
Skola arbetslivsutvecklare
karolina.afkleen@astorp.se
0730-745879

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-08

Kontakt