Nyanlända elever

I Åstorps kommun har vi ett mottagningsteam som finns på Haganässkolan. Teamet är till för familjer som inte varit inne i det svenska skolsystemet tidigare.

Familjen tar kontakt med Ann-Sofi Lindahl på Mottagningsteamet antingen via telefon (04264180) eller via mail (ann-sofi.lindahl@edu.astorp.se).

Teamet behöver veta hur många vuxna som kommer, antalet barn i familjen och ålder på dessa samt vilket språk familjen talar.

Teamet träffas på Haganässkolan och tar emot bokningar på fredagar. I teamet ingår samordnare, skolsköterska och tolk.

Vid familjens första besök görs en allmän kartläggning med hjälp av tolk, om hur skolgången sett ut med mera. Familjen kommer också att träffa skolsköterskan själv och hon kommer att genomföra syn, hörsel, vikt och längdkontroll.

Familjen behöver ha någon form av identitetshandling med sig. Det är bra om alla papper (de som finns) gällande barnen, såsom vaccinationsintyg, betyg med mera tas med.

Vi beräknar att varje samtal/kartläggning 1, kommer att ta cirka 1 timme. Om det är flera barn i familjen får man lägga till 30 minuter per skolbarn extra när man bokar.

Eleverna kommer att träffa samordnaren i mottagningsteamet en gång till för kartläggning av kunskaper vad gäller litteracitet och numeracitet. Detta besök beräknas ta cirka 3 timmar per elev.

Vid första besöket får familjen information om hur svenska skolan fungerar med betyg, utvecklingssamtal och vilka ämnen som eleven kommer att läsa.

Information ges också om vilka olika möjligheter det finns för eleverna efter grundskolan.

Varje skola kallar sedan familjen till samtal inför skolstart.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-10-18

Kontakt