Föräldrakurser

Åstorps kommun erbjuder föräldrakurser i Aktivt Föräldraskap, Föräldraskap i Sverige och Trygghetscirkeln. Kurserna är kostnadsfria och erbjuds löpande.

Sveriges regering har som mål att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna.

I Åstorps kommun finns möjlighet att anmäla sig för att delta i olika slags föräldrakurser.

Kurser i Aktivt Föräldraskap

Kurser i Aktivt Föräldraskap är för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, önskar en smidigare vardag med färre konflikter samt stärka relationen och samhörigheten i familjen.

Du får ta del av ett positivt förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt och sätter självkänslan i centrum. Förhållningssättet bygger på att barn ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende, ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar.

Kursen är för dig som vill vara en trygg vuxen, ha inspiration, utveckla konkreta färdigheter och stärka din relation till ditt barn.

Vill du delta i några av våra kurser så anmäl dig till: maria.andersson2@astorp.se


Aktivt Föräldraskap Småbarn 1 - 4 år

Syftet är att öka medvetenhet om hur man är som förälder och skapa förståelse för vad barnet vill och behöver. Vad du behöver samt skapa förståelse för vem ditt barn är, vad hon/han vill och behöver. Målet är att skapa nära, goda relationer och att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen. Målet är också att du skall finna större trygghet i dig själv och hitta modeller och färdigheter som gör din vardag smidigare.

Upplägg

Kursen består av 15 kurstimmar och ges vid 5 tillfällen under 3 timmar per tillfälle.

Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem?

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet och utveckla ditt föräldraskap. Önskar en smidig vardag och utveckla din relation till barn i åldern 1- 4 år.

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet
 • Föräldraskap – Ledarskap
 • Anknytning – nyckeln till utveckling och mognad
 • Småbarnsåren – Utvecklingsstadier
 • Självständighetsutveckling
 • Frustrationsutbrott
 • Mod och självkänsla – hur kan vi förhålla oss till oss själva och barnet för att stärka dessa
 • Att förstå eget och barnets beteende
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Rutiner
 • Hur jag kan förebygga problem
 • Personliga gränser

Kursmål Aktivt Föräldraskap Förskolebarn och skolbarn

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap för föräldrar med barn 5 -12 år, är att öka medvetenheten och förståelsen både för dig själv och ditt barn samt förståelsen för vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består av 18 kurstimmar, 6 tillfällen a 3 timmar. Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem

Denna föräldrakurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 5-12 år

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet
 • Ledarstilar
 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
 • Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov
 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Kursmål Aktivt Föräldraskap Tonår 11 - 18 år

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap Tonår är att öka medvetenheten och förståelsen både av dig själv och din tonåring samt vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består av 18 kurstimmar, 6 tillfällen à 3 timmar.

Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 11-18 år

Ur innehållet

 • Tonårstiden Nu och Då
 • Syftet med föräldraskapet
 • Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker
 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
 • Bekräftelse och uppmuntran
 • Intressera dig för din Tonåring som individ – Vem är du?
 • Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov
 • Inflytande vs. Kontroll
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Personliga gränser
 • Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!
 • Att ge stöd utan att ta över
 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar
 • Att släppa taget utan att tappa kontakten

Föräldraskap i Sverige vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i alla åldrar. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som vill veta mer om det svenska samhället och handlar om familjelivet i Sverige. Det används material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av föräldrarnas samtal och frågor.

Vid fem tillfällen träffas föräldrar i grupp tillsammans med gruppledare och samtalar utifrån olika teman. En del utav kurserna tolkas.

För mer information om Föräldraskap i Sverige titta gärna på den nationella informationssidan:

Föräldrakursen Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Kursen vänder sig till föräldrar eller viktig vuxen till barn i ålder 0- 6 år och genomförs under 8 tillfällen med 1-1,5 timme per gång.

Ibland kan man som förälder känna sig hjälplös och känna att jag vet inte vad mitt barn behöver eller vad jag ska göra för att räcka till. Tänk dig hur det skulle kännas om det blev begripligt vad det är ditt barn ber dig om med sitt beteende.

Trygghetscirkeln bygger på flera decenniers forskning om hur trygga föräldra- och barnrelationer utvecklas och stärks. I programmet varvas filmsekvenser (med föräldrar och barn) med möjlighet för föräldrar att med kursledares stöd reflektera över sitt föräldraskap och barnets känslomässiga behov.

Lärande mål med kursen:
- Att förstå ditt barns känslor genom att lära dig att tolka och förstå ditt barns känslomässiga behov.
- Stödja ditt barns förmåga att hantera sina känslor.
- Stödja och öka ditt barns självkänsla.
- Lyssna och lita på din egen röst och önskan i att ditt barn ska utvecklas till en trygg person
- Kursen bygger på ett aktivt deltagande med full närvaro under de åtta veckorna.

Senast ändrad • 2024-04-26

Kontakt