Föräldrakurser

Åstorps kommun erbjuder föräldrakurser i Active Parenting/Aktivt Föräldraskap och Föräldraskap i Sverige. Kurserna är kostnadsfria och erbjuds löpande.

Sveriges regering har som mål att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna.

I Åstorp kommun finns möjlighet att anmäla sig för att delta i olika slags föräldrakurser.

Active Parenting/Aktivt Föräldraskap

Active Parenting/Aktivt Föräldraskap vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar och erbjuder olika kurser med inriktning på olika åldrar. Kurserna visar på ett förhållningssätt som underlättar i föräldraskapet. Hur man kan förstå barns behov och beteende och hur man kan kommunicera. Förhållningssättet bygger på att barn ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende, ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar.

För närvarande pågår inga kurser på grund av rådande pandemi.

För närvarande pågår inga kurser på grund av rådande pandemi.

För närvarande pågår inga kurser på grund av rådande pandemi.

Maila maria.andersson2@astorp.se

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i alla åldrar. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om det svenska samhället. Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Det används material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av föräldrarnas samtal och frågor. Vid fem tillfällen träffas föräldrar i grupp tillsammans med gruppledare och samtalar utifrån olika teman. En del utav kurserna tolkas.

Maila charlotta.dignan@astorp.se

Senast ändrad • 2020-06-18