Modersmål

I Åstorps kommun erbjuds modersmålsundervisning i elva olika språk.

En elev som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om:

 • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Undervisningen är på eftermiddagar efter ordinarie skoltid. Undervisningen erbjuds till elever i grundskola, förskoleklass, förskola och särskola.

Modersmålsundervisning ansöker man om på appen edlevo.

I Åstorps kommun erbjuds modersmålsundervisning i elva olika språk:

 • albanska
 • arabiska
 • bosniska
 • kroatiska
 • serbiska
 • kurdiska
 • kinesiska
 • vietnamesiska
 • ryska
 • pashto
 • dari

Kontakt

Senast ändrad • 2022-01-21

Kontakt