Modersmål

I Åstorps kommun erbjuds modersmålsundervisning i elva olika språk.

En elev som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om:

 • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Undervisningen är på eftermiddagar efter ordinarie skoltid. Undervisningen erbjuds till elever i grundskola och grundsärskola.

Modersmålsundervisning ansöker man om på appen edlevo.

Om en elev går på gymnasieskola och önskar delta i modersmålsundervisning kan gymnasieskolan ansöka om tilläggsbelopp för detta.


I Åstorps kommun erbjuds modersmålsundervisning i elva olika språk:

 • albanska
 • arabiska
 • bosniska
 • kroatiska
 • serbiska
 • kurdiska
 • kinesiska
 • vietnamesiska
 • ryska
 • pashto
 • dari
Senast ändrad • 2024-02-05

Kontakt