Läsårstider och lov

Här hittar du information om lov och övriga ledigheter från förskoleklasser och grundskolor under terminen.

Läsårstider

Termin

Datum

Vårterminen 2020

10 januari-12 juni

Höstterminen 2020

20 augusti-18 december

Vårtermin 2021

11 januari-18 juni

Hösttermin 2021

18 augusti-22 december (16 augusti förskolan och fritidshemmet stängt)

Vårtermin 2022

10 januari-10 juni (13 juni förskolan och fritidshemmet stängt)


Lov och skolfria dagar 2021/2022

Lov eller skolfri dag

Datum

Skolfri dag

28 januari 2021

Sportlov

22 februari-26 februari 2021

Skolfri dag

9 mars 2021

Påsklov

29 mars-5 april 2021

Skolfri dag

30 april 2021

Skolfri dag

13 maj-14 maj 2021

Skolfri dag

31 maj 2021

Skolfri dag

29 september 2021 (förskolan och fritidshemmet stängt)

Höstlov

1 november-5 november 2021 (1 november förskolan och fritidshemmet stängt)

Skolfri dag

3 december 2021 (förskolan och fritidshemmet stängt)

Jullov

23 december 2021 - 7 januari 2022 (7 januari förskolan och fritidshemmet stängt)

Sportlov

21 februari-25 februari 2022

Skolfri dag

8 mars 2022 (förskolan och fritidshemmet stängt)

Påsklov

11 april-18 april 2022

Skolfri dag

2 maj 2022 (förskolan och fritidshemmet stängt)

Skolfri dag

26 maj-27 maj 2022

Skolfri dag

6 juni 2022

Kontakt

Senast ändrad • 2021-07-01