Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Läsårstider och lov

Här hittar du information om lov och övriga ledigheter från förskoleklasser och grundskolor under terminen.

Läsårstider

Termin

Datum

Hösttermin

2022

22 augusti - 22 december

förskolan och fritidshemmet är stängt 15/8,16/8, 31/10 och 1/12.

Vårtermin

2023

11 januari -16 juni

förskolan och fritidshemmet är stängt 9/1, 7/3, 5/5, 19/6


Lov och skolfria dagar 2022/2023

Lov eller skolfri dag

Datum

Skolfri dag

4 oktober 2022

Höstlov

31 oktober - 4 november 2022

(31 oktober är förskolan och fritidshemmet stängt)

Skolfri dag

1 december (även förskola och fritidshem stängt)

Jullov

23 december 2022 - 10 januari 2023

(9 januari är skola,förskola och fritidshem stängt,

den 10 januari är skolfri dag)

Sportlov

20 februari - 24 februari 2023

Skolfri dag

7 mars 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Påsklov

3 april - 10 april 2023

Skolfri dag

5 maj 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Skolfri dag

18 maj - 19 maj 2023

Skolfri dag

6 juni 2023

Läsårstider 2023/2024

Termin

Datum

Hösttemin 2023

17 augusti-20 december

Även förskola och fritidshem är stängt 14/8, 15/8, 27/10, 30/11

Vårtermin 2024

10 januari-14 juni

Även förskola och fritidshem är stängt

8/1, 5/3, 24/4, 17/6

Lov och skolfriadagar 2023/2024

Lov och skolfri dag

Datum

Skolfri dag

4 oktober 2023

Skolfri dag

27 oktober 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Höstlov

30 oktober-3 november 2023

Skolfri dag

30 november 2023 (även förskola och fritidshem stängt)

Jullov

21 december 2023-9 januari 2024 ( 8 januari är skola,förskola och fritidshem stängt, den 9 januari är skolfri dag)

Sportlov

19 februari-23 februari 2024

Skolfri dag

5 mars 2024 (även förskola och fritidshem stängt)

Påsklov

25 mars-28 mars 2024

Skolfri dag

24 april 2024

Lovdag

9-10 maj 2024

Lovdag

6 juni 2024

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-23

Kontakt