Renhållning och snöröjning

Åstorps kommun ansvarar för underhåll och drift av gator och trottoarer i tätorterna.

Trafikverket ansvarar för Europavägar, riksvägar och länsvägar. På övriga vägar är respektive vägförening ansvarig för skötsel och underhåll.

Höst - och vårsopning av gator

Alla gator vårsopas under mars, april eller maj. Under denna period sopas sand från vinterväghållningen bort.

Alla gator och gång- och cykelvägar sopas en gång under november för att få bort löv och skräp.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att sopa upp och föra bort sanden från gångbanan utanför din fastighet.

Snöröjning

Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens offentliga ytor. Vårt mål är att hålla en hög trafiksäkerhet och god framkomlighet i trafiken. Vinterberedskapen är igång från 1 december till 31 mars.

Snöröjning påbörjas vid snödjup på fem centimeter. Först plogas kommunens större vägar och cykelvägar. Därefter plogar vi mindre gator, mindre gång- och cykelvägar och slutligen övriga allmänna ytor som parkeringsplatser och torg.

Vid halkbekämpning av vägar och gator används stenflis. Genomfartsleder halkbekämpas med salt. Vi använder inte salt på gång- och cykelbanor för att skona djurens tassar.

Prioritering vid snöröjning

Snöröjning i Åstorps kommun görs efter en prioriteringslista.

 • Genomfartsleder och huvudgator.
 • Uppsamlande gång- och cykelvägar som går mellan tätorter, till skolor, hållplatser och övrig samhällsservice.
 • Uppsamlingsgator (gator som samlar upp trafik från bostadsgator och leder ut större huvudgator) och bostadsgator.
 • Mindre gång- och cykelbanor som går inom villaområden och genom grönområden.
 • Övriga allmänna ytor (torg och parkeringsplatser).

Fastighetsägares ansvar vid snöröjning

Du är som är fastighetsägare är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din tomtgräns. Om det kommer mycket snö kan kommunen ploga igen gångbanor i bostadsområden. Du behöver då halkbekämpa gångutrymmet utanför snövallen.

Vi rekommenderar att du halkbekämpar med stenflis, som finns att hämta kostnadsfritt vid kommunens förråd på Annedalsgatan 5 i Åstorp. Ta med egen hink.

Kontakt

 • Tekniska kontoret

  042-640 00

  tekniska@astorp.se

 • Journummer tekniska kontoret

  073-417 52 11

  Telefonen är öppen vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt på helger.


  Observera att det inte går att skicka in ärende via sms till journumret.

Senast ändrad • 2024-02-05

Kontakt