Enskilda vägar

Alla vägar har en så kallad väghållare. Väghållaren är den som sköter och ansvarar för vägen.

Vägar kan antingen vara allmänna eller enskilda. Allmänn väg har Trafikverket eller kommunen som väghållare. En enskild väg har den oftast en sammanslutning av fastighetsägare som väghållare.

Bidrag till skötsel för enskilda vägar

Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och underhåll av vägen. Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Väghållare kan även få bidrag från kommunen. Kommunens bidrag till föreningar som får Trafikverksbidrag är en procentuell del av Trafikverkets bidragsbelopp. Kommunens bidrag till föreningar som inte får Trafikverksbidrag är ett fast belopp per meter väg.

Ansök om bidrag för enskilda vägar senast 31 augusti varje år

Du ansöker om bidrag för enskilda vägar via vår e-tjänstportal. Ansökningsperioden är mellan den 1 februari och 31 augusti.

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt