Gräva i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs grävtillstånd. Om arbetet påverkar trafik eller gångbanor måste du även lämna in en trafikordningsplan.

Gator, parker och annan allmän platsmark används till anläggningar som är
till nytta för kommunens invånare. Dessa anläggningar är en förutsättning
för ett fungerande samhälle. Det är viktigt att anpassa tidpunkten vid grävarbeten till allmänheten.

Grävningar ska utföras enligt grävningsbestämmelse i Åstorps kommun. Läs hela dokumentet för att veta vad som gäller vid din grävning.

Akuta grävningsarbeten

Akuta grävarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd, men ansökan om tillstånd måste snarast skickas in.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet tekniska kontoret i Åstorp. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.

Senast ändrad • 2023-03-13

Kontakt