Invasiva arter

Parkslide och jätteloka är exempel på växter som inte tillhör vår naturliga flora men som ändå sprider sig och ställer till med problem. De klassas därför som invasiva arter och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Invasiva arter kan skada både människor och djur och orsaka stora kostnader för både samhället och enskilda personer.

Många av de arter som idag klassas som invasiva har en gång i tiden varit populära prydnadsväxter eller sällskapsdjur. Under tidens gång har de av olika anledningar hamnat i naturen där de tar över och konkurrerar ut naturliga växter och djur.

I Åstorps kommun jobbar vi främst med att få bort parkslide, jätteloka och jättebalsamin från allmänna ytor. Vi jobbar också med att informera enskilda personer vilket innebär att du som fastighetsägare kan få ett brev, telefonsamtal eller besök av någon från kommunen om vi upptäckt att det finns en invasiv art på din mark.

Så här kan du bidra till att minska spridningen i Åstorps kommun

  • Rapportera in fynd till kommunen och Artfakta.
  • Var försiktig när du väljer växter till trädgården så att du inte riskerar att få en växt som blir invasiv.
  • Bekämpa växten om du hittar den på tomten. Välj i första hand icke-giftiga metoder som att klippa, rotskära eller gräva upp växten. Vilken metod som är lämplig beror på vilken växt det gäller, läs mer hos Naturvårdsverket. Tänk på att kemisk bekämpning omfattas av många regler, även för privatpersoner. Kontakta därför alltid miljökontoret innan du överväger kemiska preparat.
  • Hantera växt- och trädgårdsavfall på ett säkert sätt. Trädgårdsavfall får aldrig slängas i naturen, det är ett brott mot miljöbalken och ser både skräpigt ut och luktar illa. Hos NSR finns information om hur du i stället ska hantera det.

Läs mer om invasiva främmande arter på Länsstyrelsens hemsida.

Senast ändrad • 2023-07-13

Kontakt