Tvätta bilen

Det är alltid bättre för både människor och miljön om du väljer att tvätta bilen på en plats som är avsedd för det.

Bilen ska tvättas i en fordonstvätt, där vattnet separeras från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Om du tvättar bilen på gatan rinner farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Genom att tvätta bilen hemma förgiftas marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar. Miljön för fiskar, skaldjur och vattenlevande organismer påverkas också negativt.

Välj biltvätten

Välj biltvätten istället för gatan. På så sätt tar du hand om din bil samtidigt som du skonar dig och miljön från onödiga gifter. Att tvätta bilen på en biltvätt är en liten insats för varje individ som har stor betydelse för miljön. Det går lika bra att tvätta bilen i en automattvätt som i en gör det själv-tvätt. Den viktiga skillnaden mellan att tvätta hemma och på biltvätt är att biltvättar renar vattnet från de skadliga ämnena. På tvättanläggningen genomgår vattnet en reningsprocess, innan det leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas en gång till.

I gör det själv-tvättar får du ta med egna bilvårdsprodukter. Välj då miljömärkta alternativ. Svanen eller Bra Miljöval är exempel på märkningar som tar stor hänsyn till miljön. Idag finns det miljöanpassade produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Såpa för biltvättning är ett exempel på ett miljövänligt val. Gällande avfettning är det i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Kallavfettningsmedel är baserat på nafta som är en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för människor och vattenmiljö. Välj ett miljömärkt avfettningsmedel, det är lika effektivt och bättre för miljön.

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Gräset stoppar upp de skadliga ämnena och hindrar de från att nå våra vattendrag, sjöar och hav. I undantagsfall kan du tvätta på en grusplan, om du vet att den inte är dränerad och att det inte finns dagvattenbrunnar i närheten. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn. Då riskerar föroreningarna att hamna i dricksvattnet.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt