Vedeldning

För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att dina grannar störs.

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vedröken innehåller bland annat cancerframkallande ämnen som polyaromatiska kolväten.

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.

Tips med vedeldning

  • Endast använda torr ved. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar.
  • Det är förbjudet att elda med avfall samt impregnerat eller målat virke.
  • Pyrelda inte. Se till att lufttillförseln är tillräcklig.
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
  • Utsläppen minskar vid många små inlägg jämfört med ett stort inlägg av ved.
  • Kontrollera om du har en god förbränning. Vid ofullständig förbränning är röken ur skorstenen svart och luktar kraftigt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära.

Vid eventuella klagomål från närboende kan bygg- och miljönämnden besluta om begränsningar i vedeldning ed stöd av miljöbalken även om bygganmälan tillstyrkts.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt