Lantbruk

Kommunen ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket.

Verksamheter med en djurhållning som omfattar mer än 100 djurenheter ska anmälas till miljökontoret. Om djurhållningen omfattar mer än 400 djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Du bör alltid kontakta kommunens miljökontor när du planerar förändringar i din djurhållning eftersom det är miljökontoret som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.

Du behöver tillstånd från bygg- och miljönämnden för att sprida naturgödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan, områden med områdesbestämmelser eller närmare än 300 meter från dessa.

Senast ändrad • 2022-11-16

Kontakt