Äldreomsorg

Vi erbjuder stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och olika sociala aktiviteter. De flesta av hjälpinsatserna inom äldreomsorgen kräver ett biståndsbeslut från en handläggare.

Om du på grund av funktionshinder inte klarar av din vardag har du möjlighet att ansöka om olika former av hjälpinsatser. Du ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå.

Socialförvaltningen har ett rehabiliterande och habiliterande synsätt och arbetar för att stärka människors möjligheter att kunna leva ett självständigt liv.

Avgifter inom äldreomsorgen

Avgifterna för vård- och omsorgsinsatser beror på vilken typ av tjänst och omfattningen av de insatser som du beviljas.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-06

Kontakt