Valfrihet av serviceinsatser

Åstorps kommun erbjuder valfrihet av serviceinsatser i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som beviljas serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp ges möjligheten att välja om insatserna ska utföras av Åstorps kommun eller en av de privata leverantörer som kommunen godkänt. Den som inte vill välja har rätt att avstå.

Valfrihet av serviceinsatser handlar om att ge dig ökat inflytande och större valfrihet. I Åstorps kommun kan du välja utförare inom städ, tvätt och inköp.

Välja utförare

Biståndshandläggaren informerar om valmöjligheterna men det är du själv som måste besluta. Utförare väljs genom att du fyller i blanketten för val av utförare och skicka/lämnar den till kommunen. Omval av utförare kan göras.

Kostnader för andra utförare än kommunen

Kostnaderna för kommunens hemtjänst och tjänster genom ett privat företag är de samma. Privata utförare kan komma att erbjuda så kallade tilläggstjänster som till exempel fönsterputsning. Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndsbeslutet utan baseras på en överenskommelse mellan dig och kund och utföraren. Tilläggstjänsten betalas av dig direkt till utföraren.

Byta utförare

Om du är missnöjd med din utförare kan du välja att byta. Det behövs ingen förklaring till bytet.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt