Återansökan försörjningsstöd

Innan du fyller i ansökan är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Se också till att både du och eventuellt medsökande (maka/partner/sambo) har ett giltigt BankID.

Om du redan har ett pågående ärende ska du göra en återansökan via vår e-tjänst Sök Försörjningsstöd.

  1. Logga in med ditt BankID
  2. Fyll i dina/era uppgifter
  3. Signera med ditt/ert BankID

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga.

Du/Ni behöver inte bifoga några handlingar med din e-ansökan, men spara dem för en eventuell stickprovskontroll. Om du blir utvald till en stickprovskontroll kommer din handläggare att begära in handlingar från dig/er. Du/Ni blir i dessa fall kontaktade av din/er handläggare. Se därför till att du i minst tre månader sparar handlingar som kan styrka dina utgifter och inkomster.

Alla dina uppgifter måste stämma överens med din ansökan och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat. Läs mer om stickprovskontroll nedan. Med handlingar menas exempelvis kontoutdrag, fakturor, kvitton, lönespecifikation med mera.

Tänk på att bifoga handlingar om din aktuella planering ändras eller förlängs. Det kan vara aktuell planering/aktivitet med Arbetsförmedlingen eller aktuellt läkarintyg om du är sjukskriven.

Du har en skyldighet att lämna in korrekt information på heder och samvete. Observera att om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter, utelämnar uppgifter eller inte redovisar inkomster kan du göra dig skyldig till bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen (2007:612).

Användarmanualer till e-tjänsten "Sök försörjningsstöd" hittas nedan.

.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt