Nyansökan försörjningsstöd

Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte har sökt försörjningsstöd under de senaste två månaderna, ska du söka försörjningsstöd via kommunens e-tjänst Sök Försörjningsstöd genom att logga in med ditt BankID.

Både sökande och eventuell medsökande (maka, make, partner, sambo) behöver ett giltigt BankID.

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga.

Ansökan sker i två steg, se nedan:

  1. Fyll i ansökningsformuläret och bifoga följande dokument till din ansökan:
  • Kontoöversikt från din bank som visar hur många konton du har.
  • Kontoutdrag för alla dina konton för de senaste tre månaderna, räknat från datum för ansökan där saldo efter varje transaktion tydligt framgår.
  • Skattedeklaration från Skatteverket, alla fyra sidor. Om du inte deklarerat, ska inkomstuppgifter från Skatteverket bifogas.
  • Hyresavtal. Om du hyr bostad i andra hand måste du även bifoga underlag som visar att andrahandsuthyrningen är godkänd av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.
  • Aktuell planering / aktivitet med Arbetsförmedlingen eller läkarintyg om du inte kan arbeta.
  • Om du har en anställning behöver vi anställningsavtal och 3 senaste lönespecifikationerna.
  • Beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket om du inte är svensk medborgare.
  • Samtliga fakturor för de kostnader som du ansöker om.

Du kan bifoga handlingarna till din ansökan som pdf-fil, word-dokument eller bilder.

2. När du har skickat in din ansökan kommer en socialsekreterare kontakta dig inom 5 arbetsdagar för att boka in ett nybesök. Eventuella handlingar som saknas får du också information om när du kontaktas.

Det är först när vi fått dina handlingar och ditt samtal som vi börjar handlägga din ansökan. Från det datum din ansökan är komplett behöver vi max 10 dagar på oss att handlägga din ansökan.

Vi ser helst att du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Om du har särskild anledning att lämna in din ansökan på papper ska du först ringa till Mottagningsenheten försörjningsstöd. Du kommer då att få en pappersansökan hemskickad till dig. Se kontaktuppgifter längst ner. Observera att blanketten måste vara fullständigt ifylld och underskriven, annars riskerar du att få avslag på din ansökan om bistånd.

Användarmanualer till e-tjänsten "Sök försörjningsstöd" hittas nedan.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt