Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans.

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil, har tid och motivation för att engagera dig i en medmänniska.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj ska du:

 • vara en god förebild, vän och medmänniska
 • ge stöd och råd vid behov
 • hjälpa till att bryta isolering
 • vara ett stöd i sociala sammanhang
 • motivera till fritidsaktiviteter
 • erbjuda en trygg miljö
 • ge andrum.

Som kontaktperson träffas ni en eller ett par gånger i veckan och gör aktiviteter tillsammans utifrån individuella behov och önskemål.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn, en ungdom eller en vuxen i ditt hem en eller ett par helger i månaden utifrån individuella behov och önskemål.

 1. Följ länken till e-tjänsten
 2. Lämna dina uppgifter och ditt medgivande för inhämtning av registerutdrag
 3. Registerkontroll görs och personlig lämplighet bedöms individuellt vid eventuell förekomst i något av i e-tjänsten nämnda register.
 4. Kontakt tas med dig utifrån din intresseanmälan
 5. Utredningssamtal bokas in
 6. Hembesök bokas in om din intresseanmälan gäller kontaktfamilj
 7. Referenssamtal genomförs
 8. Din utredning sammanställs och förslag till beslut lämnas till socialnämndens representant enligt delegationsordningen
 9. Beslut fattas och lämnas till dig.

En handläggare tar kontakt med dig när ett passande uppdrag inkommer för att lämna kort och avidentifierad information till dig. Känner du att detta uppdrag är något för dig bokar handläggaren ett uppstartsmöte tillsammans med dig, klienten och dess handläggare. Under mötet får ni lära känna varandra och boka en första träff utan representanter från socialförvaltningen. Därefter lämnar du besked om du vill ta dig an uppdraget. Avtal upprättas och ersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-11-11

Kontakt