Medlare

Medling är en frivillig tjänst som erbjuds alla mellan 12 och 21 år som begått ett polisanmält brott. Som medlare förväntas du vara rättrådig, empatisk och ha förmåga att skapa förtroende. Medling är frivilligt både för gärningspersoner och brottsoffer.

Medlarens egenskaper, enligt lagen, är att personen ska vara kompetent, rättrådig och opartisk. Det är också viktigt att personen är empatisk, flexibel och har förmåga att skapa förtroende. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar, professionellt eller ideellt väger tungt.

Vad innebär medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung människa som har begått ett brott och personen som har drabbats. Mötet sker tillsammans med en neutral särskilt utbildad medlare. Syftet med mötet är att båda parterna ska få prata om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna att med medlarens hjälp göra överenskommelser i form av avtal, till exempel hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medling är användbart i många olika typer av brott, till exempel snatteri, rån, stöld, skadegörelse, olaga hot och misshandel. Medlingen ersätter inte en rättegång, men åklagaren meddelas alltid om gärningsmannen har varit med i en medling. Målet är att minska de negativa följderna av brottet och verka förebyggande, det vill säga minska ungdomsbrottsligheten.

Vad är medlarens uppgift?

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs och vara en säkerhet för att mötet ska gå bra.

Alla medlare får utbildning i medling av medlingsverksamheten. Medling sker på lekmannabasis och arvoderas per uppdrag. Vi har samarbete med 9 kommuner i nordvästra Skåne, så resor kan förekomma.

Är du intresserad av medling?

Kontakta kundtjänst som hänvisar dig till kommunens medlingssamordnare.


Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt