Glashyttans förskola

Glashyttans förskola är en nybyggd förskola som öppnar i januari 2024. Förskolan ligger i Hyllinge och består av sex avdelningar. Välkomna till förskolans spännande värld, där lek, utforskande och nyfikenhet genomsyrar barns lärande och utveckling.

Vi som arbetar på Glashyttans förskola strävar mot att verksamheten ska vara trygg för samtliga barn och vi arbetar aktivt för att barnen ska uppleva trygghet med pedagogerna, i barngruppen och i förskolans miljö.

Vi ser förskolans verksamhet som föränderlig som anpassar sig efter barnens intresse och behov, både gällande undervisning och lärmiljö.

Här finns förskollärare och barnskötare som möter barnen och utmanar dem vidare i deras utforskande och i deras lärande.

På Glashyttans förskola finns sex avdelningar. På Pipan, Spegeln, Gjutaren och Bruket går barn som är 1-3 år och på Glasmästaren och Glasblåsaren går de äldre barnen 4-5 år.

Förskolans styrdokument ligger till grund för arbetet och den syftar till att bidra till att utveckla barns kunnande inom olika områden, så som estetiska, matematiska, språk och kommunikation, sociala, naturvetenskap och teknik, motorik, hållbarhetsperspektiv, demokratiska värderingar och mycket mer. Under barnens vistelsetid delas de in i olika gruppkonstellationer, på så sätt kan vi anpassa verksamheten efter barnens behov och utveckling.

Leken är central och det är genom leken som undervisningen sker både genom planerade men även spontana undervisningstillfällen.

Språk och kommunikation fungerar som meningsskapande processer mellan barn och barn men också mellan barn och pedagog. Här tar vi även hjälp av visuellt stöd i form av bilder och TAKK för att uppmuntra och främja språkutvecklingen hos barnen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-28

Kontakt