Elda utomhus

När du eldar utomhus finns det ett antal riktlinjer att följa för att eldningen ska vara så brandsäker som möjligt.

Vid eldning utomhus gäller alltid Åstorps kommuns lokala stadgar i första hand. Du som eldar är ansvarig för eldningen och dess eventuella konsekvenser.

Larm som inkommer via 112 kommer att betraktas som skarpt oavsett om tillstånd för eldning finns. Du kan inte "stoppa larm" till enskilda adresser genom att ringa till räddningstjänsten.

Hur vet jag om jag kan elda?

Kolla väderleksprognosen, under gräs- och skogsbrandsäsongen finns daglig brandriskprognos på SMHI:s hemsida. Eldningsförbud meddelas här på vår hemsida.

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

Från och med den 1 januari 2024 får du inte längre elda ditt trädgårdsavfall. Löv, kvistar, grenar och växtrester ska antingen komposteras, sorteras i trädgårdskärl eller lämnas på en återvinningscentral.

Undantaget 2024 är officiella valborgsfiranden med polistillstånd. Lagändringen innebär altså att privata majbrasor inte längre är tillåtna. Du får däremot göra upp eld med fasta bränslen (ved, kol, grenar, pinnar, ris) för att grilla, laga mat, eller värma upp en badtunna på egen tomt, så länge det inte gäller eldningsförbud.

Åstorps kommun kommer att se över de lokala föreskrifterna för eldning.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid eldningsförbud:

  • 1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare).
  • Förbudet omfattar inte grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.
  • 2 § Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärden 4 och 5.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid brandriskvärdena 5E:

  • 3 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.
  • 4 § Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.

Övrigt

  • 5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.
  • 6 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-29

Kontakt