Elda utomhus

När du eldar utomhus finns det ett antal riktlinjer att följa för att eldningen ska vara så brandsäker som möjligt.

Generellt sett ska du som eldar alltid tänka på att:

 • De lokala (kommunala) stadgarna gäller alltid i första hand.
 • Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.
 • Kontrollera om det är eldningsförbud. Om det är eldningsförbud så informerar Räddningstjänsten om det på Åstorps kommuns hemsida. Mer information hittar du på Räddningstjänsten Syds hemsida.

Larm som kommer in till 112 kommer att ses som skarps oavsett om tillstånd för eldning finns. Det innebär att du inte kan stoppa larm till enskilda adresser genom att ringa till räddningstjänsten.

Elda inom stadsplanelagt område

Det är förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall med detaljplan eller områdesbestämmelse med undantag för valborg.

 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112.
 • Eldning ska inte ske efter mörkrets inbrott.
 • Undvik att elda då det blåser.
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Elda bara torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, t.ex.
  ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan
  orsaka mycket rök.
 • Släckredskap måste finnas till hands exempelvis räfsor, spadar och vattenslang, vattenspridare, vattenkanna eller liknande.
 • Efter avslutad eldning ska du noga kontrollera att all glöd är släckt
  innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar eller tills dess risken för brandspridning upphört.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-03

Kontakt