Farlig verksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Bor du intill en farlig verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESO-direktivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESO-direktivet finns informationen samlad på denna sida.

Anläggningar klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet

  • Inga verksamheter är klassade enligt denna nivå i Åstorps eller Klippans kommuner.

Anläggningar klassade på den lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet

  • Frode Laursen, Åstorps kommun (senaste tillsynen utfördes 2022-04-04 av Länsstyrelsen)
Senast ändrad • 2023-08-09

Kontakt