Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Gata, parkering och park

Här hittar du information om skötsel av gator, parker, torg och lokala trafikföreskrifter.

Tekniska kontoret ansvarar för att gator, parker och torg ska vara attraktiva platser där vi alla trivs. Vi har bland annat hand om vinterväghållning, gatubelysning, reperationer och byggande.

Trafiksäkerhet, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna i Åstorps kommun sköts av tekniska kontoret. Transportsystemet ska vara tryggt för både oskyddade och skyddade trafikanter som rör sig i trafiken. Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts så kan du göra en felanmälan eller kontakta tekniska kontoret.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-24