Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du på grund av ett rörelsehinder har omfattande svårigheter att förflytta dig och därför måste parkera nära målpunkten kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad bedöms likadant i hela Sverige.
  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kostar ingenting.
  • I Åstorps kommun ger parkeringstillståndet dig rätt att kostnadsfritt parkera på särskilda reserverade platser. Det är kommunerna själva som bestämmer om parkeringsplatserna för rörelsehindrade ska vara avgiftsfria eller inte. Därför är det viktigt att se efter vad som gäller i just den kommunen du tänkt parkera.
  • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
  • Parkeringskortet är knutet till dig som person och kan användas i hela Sverige samt inom EU.
  • Parkeringstillståndet är inte knutet till en specifik bils registreringsnummer utan följer den person som fått det utfärdat.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • En person som har ett varaktigt rörelsehinder, med varaktigt menas minst sex månader.
  • En person som har stora svårigheter att förflytta sig mellan fordonet och en parkeringsplats inom ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd. Ett rimligt avstånd kan betraktas som cirka 100 meter.
  • Parkerinstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas till dig som är förare och kör bilen själv eller som passagerare.
  • För rörelsehindrad som inte själv kan köra fordonet utfärdas enbart parkeringstillstånd om den rörelsehindrade inte själv kan vänta en kort stund vid målpunkten då föraren parkerar. Det kan till exempel röra sig om att den rörelsehindrade är i behov av livsnödvändig hjälp eller ha svårt att tala för sig.

Ansökan och handläggning

Ansökan kräver alltid ett läkarintyg som inte är äldre än tre månader. För snabbare handläggning så kan en nytagen bild lämnas in med ansökan.

Även om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad så krävs det en ny ansökan om ditt nuvarande kort snart går ut.

Varje ansökan behandlas likadant oavsett om man haft ett tillstånd sedan tidigare eller inte.

Handläggning görs och beslut tas av handläggare på Kundtjänst och handläggningstiden är som längst sex veckor efter att ansökan är komplett. Oftast går det mycket snabbare än så.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-13

Kontakt