Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten är till för dig med ett funktionshinder som saknar förvärsarbete och inte utbildar dig.

Daglig verksamhet eller sysselsättning finns till för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vi strävar efter att verksamheten ska utformas så att den minimerar deltagarens funktionsnedsättning. Alla ska vara och känna sig delaktiga i verksamheten.

Ansökan om daglig verksamhet

Ansökan till daglig verksamhet görs via en handläggare på socialförvaltningen. Personer som tillhör personkrets 1 eller 2 har rätt till daglig verksamhet.

Ersättning eller lön

Som deltagare i daglig verksamhet kan du få habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att stimulera till att delta i verksamheten. Den dagliga verksamheten ska inte uppfattas som en anställningsform, utan är till för att på kort eller lång sikt utveckla den enskildes möjligheter till arbete på den regulära arbetsmarknaden.

Du som är folkbokförd i Åstorps kommun och är äldre än 65 år eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns en risk för att du skadar dig när du utför dem.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-08-02

Kontakt