Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten är till för dig med ett funktionshinder som saknar förvärsarbete och inte utbildar dig.

Daglig verksamhet eller sysselsättning finns till för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vi strävar efter att verksamheten ska utformas så att den minimerar deltagarens funktionsnedsättning. Alla ska vara och känna sig delaktiga i verksamheten. Daglig verksamhet enligt LSS innehåller meningsfulla aktiviteter för just dig, och kan både ha en arbetsmarknadsnära karaktär och innehålla habiliterande insatser som ex sinnestimuering eller upplevelse baserade aktiviteter, och allt där emellan.

Syftet med Daglig verksamhet är att du ska ha, i en miljö utanför ditt hem,  meningsfulla aktiviteter som bidrar till utveckling och delaktighet.

Arbetsuppgifterna kan vara montering, packning, sortering, kreativa arbetsuppgifter, service i from av trädgårdsskötsel och köks uppgifter. Vi arbetar även med digitala verktyg och aktiviteter. Arbetsuppgifter varierar och vi strävar efter att utveckla dessa efter de önskemål och behov som finns i verksamheten.

Stödet är individuellt utformat efter dina behov, med tydliggörande pedagogik som metod och stöd av personal.

Både socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten verkställer Daglig verksamhet. På arbetsmarknadsförvaltningen är kraven på självständighet högre och du har förmågor att arbeta med målsättning att sträva mot den öppna arbetsmarknaden. Socialförvaltningen verkställer dagligverksamhet utifrån individuellt stöd, där du även kan ha större behov av både fysiskt, psykiskt och pedagogiskt stöd.

Ansökan om daglig verksamhet

Ansökan behandlas av handläggare på socialförvaltningen och matchning sker sedan utifrån ditt behov, önskemål och behov av stöd.

Ersättning eller lön

Som deltagare i daglig verksamhet kan du få habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att stimulera till att delta i verksamheten. Den dagliga verksamheten ska inte uppfattas som en anställningsform, utan är till för att på kort eller lång sikt utveckla den enskildes möjligheter till arbete på den regulära arbetsmarknaden.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-06

Kontakt