Korttidstillsyn för ungdomar

Korttidstillsyn är till för dig som har funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som fortfarande har behov av det när din vårdnadshavare arbetar eller studerar. Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar. Du kan ansöka om tillsyn från dagen du fyller 13 år och fram tills att du går ut gymnasiet.

Syfte med korttidstillsyn

Du som ungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar, kan få insatsen korttidstillsyn. Du kan få insatsen före och efter skoldagen och under lovdagar. Du får genom ett individuellt anpassat stöd en trygg situation, social gemenskap och en meningsfull fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder.

Vem kan få insatsen korttidstillsyn?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om korttidstillsyn genom e-tjänsten eller genom att ringa till Kundtjänst. En LSS-handläggare kontaktar dig därefter.

Handläggaren gör sedan en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till korttidstillsyn. Är du missnöjd med beslutet så kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Ekorrens tillsyn är en korttidstillsyn dit du kommer innan och efter skolans slut. Här har du möjlighet att delta i olika aktiviteter så som pyssel, umgås med kompisar, spela spel eller lyssna på musik. Lokalerna är anpassade med en större gemensamhetsyta och mindre rum där du bland annat kan umgås med andra och lyssna på musik.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-08-08

Kontakt