Socialpsykiatri

Många av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt sjukdom/psykisk funktionshinder måste du ansöka om bistånd. Socialsekreteraren gör en individuell bedömning enligt socialtjänstlagen om du är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form.

Kommunen har ett samarbete med psykiatrisk öppen- och slutenvård. För att möjliggöra detta samarbete behöver du ge ditt tillstånd till att kontakten med sjukvården tas.

Boendestöd erbjuder dig med någon form av psykiskt funktionsnedsättning stöd i den egna bostaden.

Personalen stöttar och hjälper dig med att få struktur i vardagen och ett av målen är att bryta den enskildes isolering. All personal arbetar under tystnadsplikt.

Utöver bostöd kan du med psykiskt funktionshinder även bli beviljade social samvaro.


Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Fabriksgatans boende har lägenheter för personer som blivit beviljade bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Boendet är bemannat dygnet runt.

På Fabriksgatan finns också en mötesplats för personer med psykisk och social problematik. Här fikar vi, umgås, spelar biljard, promenerar, lyssnar på musik, bakar och mycket mer.

För att få komma till Fabriksgatans boende eller social samvaro krävs att du blivit beviljad bistånd.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-10

Kontakt