Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Ansök om kontaktperson

För att få en kontaktperson fyller du i vår ansökan. Efter att du gjort en anökan kommer en handläggare utreda och fattar beslut.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger möjlighet till kontaktperson för person med funktionsnedsättning.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-21

Kontakt