Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Du som är ungdom eller vuxen och har någon form av funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis” och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, konserter eller liknande aktiviteter tillsammans.

Kontaktperson är ett stöd till barn och ungdomar samt vuxna med social problematik. Ni träffas minst en gång i veckan. Ungdomarna och vuxna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Ansök om kontaktperson

För att ansöka om kontaktperson fyller du i vår ansökan. Efter att du gjort en anökan kommer en handläggare utreda och fattar beslut.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger möjlighet till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är Socialtjänstlagen, SOL, som ger möjlighet till kontaktperson för person med social problematik.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-02