Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Ansök om kontaktperson

För att ansöka om kontaktperson fyller du i vår ansökan. Efter att du gjort en anökan kommer en handläggare utreda och fattar beslut.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger möjlighet till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är Socialtjänstlagen, SoL, som ger möjlighet till kontaktperson för person med social problematik.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-11-16