Lex Maria och lex Sarah

Vård och omsorg ska ha hög kvalitet och ske på rätt sätt. Misstag ska följas upp och användas för att lära om och göra rätt. Här publicerar vi samtliga avvikelser som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah

Lex Sarah rör social omsorg och myndighetsutövning inom hemvård, LSS och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det funnits en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som personalen ska ge.

Lex Maria

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning som visar på allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Aktuella anmälningar

Här hittar du anmälningar från 2023 och framåt. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare anmälningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-07

Kontakt