Balders hages förskola

Text

Balders hage är en förskola i område Öst med två avdelningar, Valhall och Midgård.

Våra grundstenar är trygghet, språk och socialt samspel. Vi arbetar för ett gemensamt hus där alla pedagoger tar ansvar för alla barn. På förmiddagarna arbetar vi i tre åldersgrupper som kan se olika ut varje läsår beroende på antal barn. Två av grupperna är inne och arbetar med olika tema och den tredje gruppen har utedag.

Senast ändrad • 2024-03-22

Kontakt