Björnås förskola

Björnås förskola är en förskola i område Öst som har utomhuspedagogik som sin profil.

Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och utomhus. Tiden för utomhusvistelsen anpassas efter ålder och mognad på barnen. De yngre barnen vistas mycket på förskolans gård och i närområdet medans de äldre barnen går lite längre och äter även lunch ute i naturen ett par dagar i veckan när väderförhållandena tillåter det.

Förskolan består av två 4-5 års avdelningar och fyra 1-3 års avdelningar.

Vår vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt.

Grön flagg

Sedan 2010 vajar den gröna flaggan stolt hos oss. Detta innebär att vi har blivit certifierade av Grön flagg för vårt miljöarbete med barnen.

På Björnås förskola har vi den stora förmånen att ha en anställd kock som lagar mat från grunden. En till två dagar i veckan lagas maten ute över öppen eld för barnen som går på Björken och Linden. Vi strävar framåt på förskolan och tänker kravmärkt och Ekoproducerat så långt det är möjligt. Alla mejerivaror är ekologiska och även en del frukter inköps kravmärkt. Det mesta av brödet bakas även på förskolan och ofta blir det nybakt till barnens mellanmål. Vi arbetar mycket med miljön och arbetar även aktivt med vår kompost och gör även barnen delaktiga i vårt miljötänk

Har ni frukt i era trädgårdar som ni inte kan ta hand om tar vi tacksamt emot.

Senast ändrad • 2023-10-12

Kontakt