Dalagårdens förskola

Dalagården är en förskola med tre avdelningar som ligger i Åstorps centrum. Fokus på förskolan är trygghet, språk, undervisning och värdegrundsarbete.

På Fjärilen och Myran är barnen i åldrarna 1-4 år och på Ugglan är barnen i åldrarna 4-5 år.

På Dalagårdens förskola arbetar vi aktivt med språk och kommunikation i varje aktivitet under dagen. TAKK, tecken kommunikation, bildstöd, sagor och berättande är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket. Under hösten 2020 kommer vi att starta den statliga utbildningen språklyftet för att ytterligare utveckla vårt språkarbete i förskolan.

 

På förskolan finns avdelningen Mullvaden som är vår kvällsförskola som har öppet till 22.30. Vid behov av en placering på Mullvaden så krävs en ny ansökan om barnomsorg.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-28

Kontakt