Hagagårdens förskola

Hagagården är en förskola i Åstorps centrum med två avdelningar. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.

På båda våra avdelningar, Snäckan och Musslan, är barnen i åldrarna 1-5 år.

På Hagagårdens förskola arbetar vi aktivt med språk och kommunikation i varje aktivitet under dagen. TAKK, tecken kommunikation, bildstöd, sagor och berättande är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket. Under hösten 2020 kommer vi att starta den statliga utbildningen språklyftet för att ytterligare utveckla vårt språkarbete i förskolan.

Senast ändrad • 2023-07-11

Kontakt