Nyvångs förskolor

Nyvångs förskolor ligger i Nyvång, i område Väst, och har fem avdelningar som fördels i två hus, Kolhuggaren och Gruvlyckan.

På Kolhuggaren finns två avdelningar där barnen är i åldrarna 4-5 år och på Gruvlyckan finns tre avdelningar där barnen är i åldrarna 1-3 år.

De äldsta barnen har mycket utomhuspedagogik och följer Friluftsfrämjandets koncept ”Skogsmulle i förskolan”.

Våra fokusområden läsåret 23/24 är språkutveckling, hållbarhet och demokrati.

Vi arbetar aktivt med Bornholmsmodellen och Grön Flagg.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-28

Kontakt