Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Nyvångs förskolor

Nyvångs förskolor ligger i Nyvång, i område Väst, och har fyra avdelningar som fördels i två hus, Kolhuggaren och Gruvlyckan.

På Kolhuggaren är barnen i åldrarna 1-3 år och på Gruvlyckan finns två 4-5 årsavdelningar och en avdelning för 1-5 år.

De äldsta barnen har mycket utomhuspedagogik och följer Friluftsfrämjandets koncept ”Skogsmulle i förskolan”.

Våra fokusområden läsåret 21/22 är pedagogiskt ledarskap och grön flagg.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-09-30

Kontakt