Oasens förskola

Oasens förskola ligger i område Öst och har närhet till skogen. På vår förskola har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Välkomna till förskolans spännande värld, där lek, utforskande och nyfikenhet genomsyrar barns lärande och utveckling. När ni kliver in på Oasens förskola är alla lika unika. Här får alla vara den de är och vill vara. Oasens förskola ligger i Område Öst och består av avdelningarna Upplevelsen (barn i 1-3 års ålder) och Äventyret (barn i 3-6 års ålder).

Trygghet och lek viktigt

All personal lägger stor vikt vid att samtliga barn och vårdnadshavare upplever trygghet med pedagogerna, barngruppen och lärmiljöerna. Förutom trygghet är leken central och det är genom leken som undervisningen sker både genom planerade- men också spontana undervisningstillfällen. Vi delar in barnen i olika grupper under dagen för att kunna erbjuda dem en undervisning som är anpassad efter deras utveckling.

Vikten av utomhusvistelse

Utomhusvistelse varje dag, i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Undervisningen på förskolan kan ske såväl inomhus som utomhus, ute på gården, i skogen eller på lekplatsen.

Förskolan bedriver sin verksamhet bland annat utifrån förskolans läroplan som syftar till att bidra till att utveckla barns kunskaper inom olika områden, bland annat estetik, matematik, språk och kommunikation, socialt, naturvetenskap och teknik, motorik, hållbarhetsperspektiv, demokratiska värderingar och mycket mer. Ta gärna del av innehållet i Läroplanen för förskolan genom följande länk:

Senast ändrad • 2023-10-12

Kontakt