Piongårdens förskola

Piongården är en förskola som ligger i Åstorps centrum.

Piongården består av Piongården Gula huset och Piongården Röda huset. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.

På Piongårdens förskola arbetar vi aktivt med språk och kommunikation i varje aktivitet under dagen. TAKK, tecken kommunikation, bildstöd, sagor och berättande är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket. Under hösten 2020 kommer vi att starta den statliga utbildningen språklyftet för att ytterligare utveckla vårt språkarbete i förskolan.

Gula huset är en del av Piongårdens förskola och består av tre avdelningar, Gullvivan, Solrosen och Knopparna. På Gullvivan och Solrosen är barnen i åldrarna 2-5 år och på Knopparna är barnen i åldrarna 1-2 år.

Röda huset är en del av Piongårdens förskola och består av två avdelningar, Smörblomman och Tussilago. På Smörblomman är barnen i åldrarna 3-5 år och på Tussilago är barnen i åldrarna 1-3 år.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-11

Kontakt