Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola finns i Hyllinge, område Väst, och består av två avdelningar. På Vitsippan går de yngre barnen och på Kantarellen de äldre.

Välkomna till förskolans spännande värld, där lek, utforskande och nyfikenhet genomsyrar barns lärande och utveckling. Vi som arbetar här strävar mot att verksamheten ska vara trygg för samtliga barn och vi arbetar aktivt för att barnen upplever trygghet med pedagogerna, i barngruppen och i förskolans miljö.

Vi ser förskolans verksamhet som föränderlig som anpassar sig efter barnens intresse och behov, både gällande undervisning och lärmiljö. Här finns förskollärare och barnskötare som möter barnen och utmanar dem vidare i deras utforskande och i deras lärande.

Förskolans styrdokument ligger till grund för arbetet och den syftar till att bidra till att utveckla barns kunnande inom olika områden, så som estetiska, matematiska, språk och kommunikation, sociala, naturvetenskap och teknik, motorik, hållbarhetsperspektiv, demokratiska värderingar och mycket mer. Under barnens vistelsetid delas de in i olika gruppkonstellationer, på så sätt kan vi anpassa verksamheten efter barnens behov och utveckling.

Leken är central och det är genom leken som undervisningen sker både genom planerade- men också spontana undervisningstillfällen. Språk och kommunikation fungerar som meningsskapande processer mellan barn-barn men också mellan barn och pedagog. Här tar vi även hjälp av visuellt stöd i form av bilder och TAKK för att uppmuntra och främja språkutvecklingen hos barnen.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-14

Kontakt