Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Solgårdens förskola

Solgården är en förskola som ligger i Åstorps centrum och har två avdelningar. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.

På båda våra avdelningar, Molnet och Såpbubblan, är barnen i åldrarna 1-5 år.

På Solgårdens förskola arbetar vi aktivt med språk och kommunikation i varje aktivitet under dagen. TAKK, tecken kommunikation, bildstöd, sagor och berättande är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket. Under hösten 2020 kommer vi att starta den statliga utbildningen språklyftet för att ytterligare utveckla vårt språkarbete i förskolan.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-09

Kontakt